Nowdesign.eu

A+ A A-

Firemní design, Corporate Identity - Š Nowdesign.eu s.r.o.

 

Firemní design - Corporate Identity

Firemním designem rozumíme "tvá?" firmy, slouží k prezentaci na ve?ejnosti i uvnit? spole?nosti, vystihuje hodnoty a podstatu dané firmy. Dokáže ji odlišit od konkurent? na trhu. Pod firemní designem rozumíme p?edevším vizuální prezentaci, jako je logotyp firmy a veškeré prezenta?ní materiály.Dob?e zvládnutý firemní design je d?ležitou sou?ástí firemní kultury a mnohé o dané firm? vypovídá.

 

Firemní design a grafický manuál

Grafický manuál definující styl firmy je nezbytnou sou?ástí každé firmy. Pokud chcete jako firma na své okolí p?sobit esteticky, jednotn? a nezam?niteln?, je pro vás grafický manuál nezbytný. Grafický manuál shrnuje zásady používání všech prvk? firemního designu. Obsahuje p?edlohy pro vizitky, hlavi?kové papíry, katalogy ale také soubor pravidel pro použití firemního designu u prvk?, které ješt? nebyly vytvo?eny. Grafický manuál zajiš?uje komunikaci firmy navenek, sjednocuje veškeré propaga?ní materiály jako vizitky, hlavi?kové papíry, desky, obálky, použití logotypu, definuje polep firemních automobil? a reklamních p?edm?t?. Vytvá?í tak jednotný a nezam?nitelný vizuální styl, který p?sobí jednotn? a d?v?ryhodn?.

 

Tvorba logotypu

Sou?ástí kvalitního firemního designu je kvalitní logotyp a a logo manuál.

 

Kompletní nabídka kategorie firemní design:

Kontaktní formulá?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a služeb? Máte zájem o podrobnější informace a cenovou nabídku? Vyplňte a odešlete prosím tento formulář nebo nám napište e-mail. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
VĂĄĹĄ e-mail:
Předmět:
ZprĂĄva:
Anti-Spam otázka: Tři plus osm ( výsledek zapište číslicí )