Nowdesign.eu

A+ A A-

Internetové aplikace - Š Nowdesign.eu s.r.o.

Tvorba webových stránek a e-shop?

Vytvo?íme pro Vás profesionální webové stránky s možností využití nejnov?jších technologií, validním kódem, vynikající p?ístupností i použitelností pro návšt?vníky. Pokud již n?jaké stránky máte, ale nejste s nimi spokojeni, provedeme jejich p?epracování - redesign.

 

Grafický návrh webových stránek

První dojem na návšt?vníky vašich stránek ud?lá grafické ztvárn?ní prezentace - design prezentace. Proto navrhujeme takové webové stránky, aby vzhled p?sobil p?íjemn? a zákazníka zaujal. Zárove? se snažíme vytvo?it design jedine?ný, díky kterému si vás uživatelé snadno zapamatují.

 

Kódování

A?koliv pro b?žného uživatele je kód stránek nepodstatný, pro úsp?ch Vaší prezentace je klí?ovým bodem. Kvalitní kód Vám pom?že získat lepší pozici ve vyhledáva?ích ze kterých p?icházejí potenciální zákazníci a zaru?í správné zobrazování stránek ve všech moderních prohlíže?ích.

Proto p?i kódování webových stránek dodržujeme standardy W3C a testujeme stránky ve všech b?žn? používaných prohlíže?ích.

 

Postup p?i tvorb? webdesignu

  • Spole?n? stanovíme cíle Vašich webových stránek
  • Navrhneme informa?ní strukturu - uspo?ádání obsahu
  • Navrhneme hrubé rozvržení jednotlivých blok? stránek
  • Zhotovíme grafický návrh
  • Provedeme p?ípadné úpravy k Vaší spokojenosti

Kompletní nabídka kategorie e-aplikace:

Kontaktní formulá?

Zaujala Vás naše nabídka produktů a služeb? Máte zájem o podrobnější informace a cenovou nabídku? Vyplňte a odešlete prosím tento formulář nebo nám napište e-mail. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat.
VĂĄĹĄ e-mail:
Předmět:
ZprĂĄva:
Anti-Spam otázka: Tři plus osm ( výsledek zapište číslicí )